Odkazy/Links
 


 

http://www.irishwater.at/

 

 
»eskomoravskŠ kynologickŠ jednota »MKJ
»eskomoravskŠ kynologickŠ jednota »MKJ
PLEMENNŃ KNIHA
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
»eskomoravskŠ kynologickŠ unie »MKU
»eskomoravskŠ kynologickŠ unie »MKU
Jankovcova 53 
170 00 Praha 7 - Holeöovice
Federation Cynologique Internationale
Federation Cynologique Internationale
SECR…TARIAT G…N…RAL: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belg.)
»eskomoravskŠ mysliveckŠ jednota »MMJ
»eskomoravskŠ mysliveckŠ jednota »MMJ
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
Hunting Trackers Breederīs Club (Czech Republic)

Klub chovatelý loveckżch slŪdiŤý